Skip to Content

REISER TIL ISLAND – Den første sommerdagen

Første sommerdagen feires på Island

 

Den første sommerdagen feires på Island

Sumardagurinn fyrsti / første sommerdag regnes som den første dagen av sommer i det gamle islandske og norrøne kalenderåret. Ifølge denne gamle kalenderen ble året delt i to like lange deler: sommer og vinter, med seks måneder hver.

Den første sommermåneden heter Harpa. Harpa er et kvinnenavn som fortsatt er i bruk på Island. Harpa er antagelig en vett vi ikke lenger kjenner men man regner med at Harpa har vært av stor betydning ettersom hun har fått sitt eget månedsnavn.

I før-kristen tid ble inngangen til sommerhalvåret feiret med sommerblot til Odin. Blotet var den viktigste offentlige kulthandlingen i norrøn tid og var rituelt gjestebud, spleiselag og offerfest på en gang.

På Island feirer man fortsatt Sumardaginn fyrsta. Dagen er en nasjonal fridag, dvs. en rød dag og den feires alltid den første torsdagen mellom 19. og 25. april.

Sumardagurinn fyrsti blir feiret over hele Island med fargerike tog og annen utendørs underholdning. De fleste av aktivitetene er primært for barn, og man anser dagen for barnas dag. Mange barn får en sommergave som forbindes med sommeren for eksempel noen sommerleker eller sommerklær.

Islandsk folketro sier at det kom til å bli en varm og solrik sommer hvis vinter og sommer ”fryser sammen”. Folk satt derfor ut skål med vann kvelden før den første sommerdagen, for å se om vannet frøys over natten.